AKANSEL EĞİTİM DANIŞMANLIK | Resmi Websitesi

Kullanıcı Sözleşmesi

KULLANICI SÖZLEŞMESİ


 

Akansel Eğitim Danışmanlık Satış Politikaları ve Satış Sözleşmesi (Güncelleme Tarihi: 25/11/2023) Akansel Eğitim Danışmanlık olarak 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un (“Kanun”) 3’üncü maddesi uyarınca tüm detaylı bilgiler sitemizde hakkımızda ve şirket bilgileri bölümünde yer almaktadır. Aşağıdaki Satış Politikamızı ve Satış Sözleşmemizi, müşteri olarak sizi memnun kılacak ve www.akanselegitimdanismanlik.com’da satın alım süreci konusunda sizi bilgilendirecek şekilde tasarladık. Bu Satış Politikası ve Sözleşmemiz, Kullanım Koşullarımızın da bir bölümünü oluşturur. Web sitemizden bilet alım işlemlerini gerçekleştirerek, Kullanım Koşullarını, Satış Politikası ve Sözleşme hükümlerini ve Gizlilik Beyanını okuduğunuzu, anladığınızı ve içeriklerini aynen kabul etmiş sayılacağınızı belirtir, satış politikası ve/veya sözleşme hükümlerinin aksine bir talebinizin ya da şikâyetinizin olması durumunda, herhangi bir bilet alım işlemi gerçekleştirmeden ve siparişinizi onaylamadan önce, bizimle sitemizde belirtilen iletişim numaralarından iletişime geçmenizi öneririz. Sitemizden bilet satın alarak ve siparişinizi onaylayarak, işbu Sözleşme hükümlerine bağlı olduğunuzu kabul etmektesiniz. Dolayısı ile sitemizden bilet satın aldığınızda, etkinlik biletleri ile ilgili tüm sürece, prosedürlere ve işlemlere aşağıda yer alan Sözleşme hükümlerinin aynen uygulanacağını önemle belirtiriz. Ayrıca, siparişinizi onaylayarak; bileti satın almadan önce, 

a) firmamız ile ilgili gerekli tüm bilgileri ve iletişim adreslerini,

b) satın aldığınız bilete ve hizmete ilişkin tüm özellikleri ve ayrıca tüm vergiler dâhil toplam bilet/hizmet fiyatını ve varsa tüm ek masrafları,

c) Ödeme, teslimat, ifaya ilişkin bilgileri ve şikâyetlere ilişkin sözleşmede düzenlenen çözüm yöntemlerini,

d) uyuşmazlık konusunda başvurularınızı Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabileceğinize dair sözleşmesel bilgileri,

e) Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15 (g) maddesine istinaden cayma hakkınızın olmadığını ve neticeten sözleşmede düzenlenen tüm hükümleri bildiğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. 

Bilet alımınızı tamamlamadan önce size ön kayıt mesajı ile Satış sözleşmesi, Gizlilik ve kişisel verileri koruma kılavuzu SMS ile gönderilmektedir. Sms tarafınıza ulaşmamış olsa bile ödemenizi yapıp kaydınız kesinleştiği takdirde bu sayfada yazan tüm sözleşmeyi ve kılavuzu okumuş ve onaylamış kabul edilirsiniz. İşbu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olduğunu ayrıca ve önemle vurgularız. İlaveten, işbu sözleşme ve ön onay ile “bilet satın alma siparişinizin onaylanması durumunda ödeme yükümlülüğü altına gireceğiniz” konusunda açık ve anlaşılır şekilde bilgilendirildiğinizi de önemle bilmenizi isteriz. 

 

Bilet ile İlgili Şart ve Koşullar 

 

1. Bileti satın alan kişi, satın aldığı bileti hiçbir ticari amaç gütmeksizin, münhasıran şahsi kullanımı için satın aldığını, Etkinlik Organizatörü veya temsilcileri tarafından açıkça yazılı izin verilmesi haricinde, bileti, hiçbir ticari iş veya faaliyet için kullanmayacağını beyan ve taahhüt eder. Örnek vermek gerekirse, satın alınan bilet, üçüncü kişilere her ne şekilde olursa olsun satılamaz, biletin ilave ücretle ya da başka şekilde satışı teklif edilemez; satın alınan bilet, reklam, yarışma ve çekilişler de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere promosyon veya diğer ticari amaçlarla Akansel Eğitim Danışmanlığın yazılı onayı olmaksızın kullanılamaz. 

 

2. Biletler, genellikle internet, çağrı merkezi, perakende satış noktaları gibi çeşitli dağıtım noktaları aracılığıyla satılır. Tüm satış kanalları aynı biletleme havuzuna eriştiğinden popüler etkinliklerde biletler hızlı bir şekilde tükenebilir. Bazı durumlarda etkinlikten önce Etkinlik Organizatörü’nün kararı ile ilave bilet satışa çıkarılabilir ancak bu kapasite veya bilet mevcudiyeti konusunda herhangi bir kontrol gücüne sahip bulunmamakla birlikte bu kapsamda herhangi bir garanti de veremeyeceğimizi belirtiriz. 

 

3. Size sms ile gönderilen elektronik biletin kontrol ve muhafaza yükümlüğü size aittir. E-Biletinizin kaybolması, silinmesi, ya da yeni kaydolduğunuzda size gelmeyen e-biletinizi sitemizdeki numaralara ulaşarak bildirmediğiniz takdirde etkinlik günü e-biletiniz olmadığı için salona alınmayabilirsiniz. Kaybolan, çalınan ya da herhangi bir şekilde silinen e-biletlerden dolayı Akansel Eğitim Danışmanlık hiçbir şekilde sorumlu değildir. 

 

4. Akansel Eğitim Danışmanlık çeşitli sebeplerle etkinlikleri iptal edebilir veya tarihlerini veya yerlerini değiştirebilir. Bu durumda uygulanacak prosedürü Akansel Eğitim Danışmanlık belirler ve duyurur. İlgili etkinliğin iptal edilip edilmediği ile tarihi değiştirilmiş bir etkinliğin yeni tarihi, yeni saati ve/veya yeni yeri konularında yapılan duyurulardan bilgi sahibi olma sorumluluğu size aittir. Bir etkinliğin iptal edilmesi veya tarihinin değiştirilmesi durumunda Akansel Eğitim Danışmanlık olarak bilet hamillerini söz konusu iptalden veya değişiklikten haberdar etmek için makul gayreti göstereceğiz. Bununla birlikte bilet hamillerinin etkinlik tarihinden önce iptalden veya değişiklikten mutlak surette haberdar edileceği konusunda hiçbir taahhütte ve/veya garantide bulunamayız. 

 

5. Kural olarak, tüm bilet satışları kesindir. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15 (g) maddesine istinaden satın aldığınız biletlere dair cayma hakkınız bulunmamaktadır. Satılan biletlerin herhangi bir şekilde kaybolması, çalınması, silinmesi ya da imha olması durumunda, bilet değiştirme/yeni bilet basma ya da para iadesi yapılmaz. Etkinliğin iptal edilmesi haricinde, satılan biletler, satış işlemi sonrasında hiçbir şekilde iptal edilmez, değiştirilmez ve ücret iadesi yapılmaz. Ancak, bilet sahibinin tarihi değiştirilmiş etkinliğe katılmasının mümkün olmadığı hallerde bilet hamillerine ücret iadesi yapılabilir. Ücret iade tutarları, satın alınan biletin üzerinde yazılı ücret ve bilet başına uygulanan ilgili hizmet bedeli ile sınırlı olup, işlem bedeli ya da sair başkaca bir bedelin talebi mümkün değildir. Bununla birlikte, etkinliğin iptali veya ertelenmesi durumunda, Akansel Eğitim Danışmanlık geri ödeme şartları konusunda bazı sınırlandırmalar getirebilme hakkına sahip olduğu gibi, programda değişiklik yapma hakkına da sahiptir. Geri ödemeler konusunda Akansel Eğitim Danışmanlığın belirlediği son iade talebi tarihlerine ve diğer talimatlara uyulması sizin sorumluluğunuzdadır. Akansel Eğitim Danışmanlık tarafından belirlenen iade tarihleri dışında bilet ve/veya bedel iadesi yapılamaz. 

 

6. Biletler ve/veya biletin satın alınması şartları, ilgili Akansel Eğitim Danışmanlık’ın kurallarına göre düzenlenmiştir. Bu kural ve düzenlemelerden herhangi birini ihlal etmeniz ya da hasara, rahatsızlığa yol açmanız, hukuka aykırı ve/veya suç teşkil edebilecek davranışlar sergilemeniz durumunda, mekân ilgilisi veya Etkinlik Organizatörü sizi mekân dışına çıkarma ya da mekâna almama hakkına sahiptir. Mekânda, güvenliğinizi sağlamak amacıyla zaman zaman güvenlik araması yapılabilir. Ayrıca, bazı organizatörler, güvenlik gerekçesi ile ya da başkaca nedenlere istinaden, kişisel bilgileri bulunmayan müşterilere bilet satışı yapılmasını reddetme hakkına sahiptir. Zira etkinlik mekânına girecek kişilerin kimlik bilgilerinin etkinlik organizatöründe bulunması, başta güvenliğin sağlanması amacıyla etkinlik organizatörü için gerekli bir bilgi mahiyetinde olabilmektedir. Dolayısı ile kişisel bilgilerinizin etkinlik organizatörü ile paylaşılmasını istemez iseniz, etkinlik organizatörünün size bilet satışı yapılmasını reddetme hakkı bulunduğundan, siparişi tamamlamadan ve bileti satın almadan önce, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan “Gizlilik Beyanını” dikkatlice okumanız gerekmektedir. Kişisel bilgilerinizi etkinlik organizatörü ile paylaşmak istemeyişiniz nedeni ile size bilet satışı yapılamayacak olması durumunda, bu durumdan Akansel Eğitim Danışmanlık sorumlu olmayacaktır. 

 

7. Etkinlik mekanına giriş ve çıkışlar, Akansel Eğitim Danışmanlık ve etkinlik mekanının belirlediği kural ve düzenlemelere bağlı olarak yapılır. Genel olarak bilet kontrolünden sonra dışarı çıkarsanız yeniden etkinlik mekânına giriş yapamazsınız. Etkinliğe geç kalırsanız, Etkinlik Organizatörü'nün belirlediği kural ve düzenlemelere bağlı olarak içeri girebilirsiniz ve bu kurallar organizatöre/mekâna göre farklılık gösterebilir. Geç kalanların içeriye alınması konusunda Akansel Eğitim Danışmanlık hiçbir garanti veremez ve sorumlu değildir.

 

8. Fotoğraf makinesi, cep telefonu veya kayıt ekipmanlarının kullanımı Akansel Eğitim Danışmanlık’ın belirlediği kural ve düzenlemelere bağlıdır. Bu nedenle fotoğraf makinesi veya diğer kayıt ekipmanlarının, lazer kalemi ve cep telefonlarının etkinlik mekânına sokulması yasaklanabilir. 

 

9. Akansel Eğitim Danışmanlık, engellilere kılavuzluk eden köpekler haricinde, hayvanların etkinlik sahasına sokulmasını yasaklayabilir. 

 

10. Akansel Eğitim Danışmanlık, müşterilerin dışarıdan getirdiği yiyecek ve içeceklerin mekâna sokulmasını yasaklayabilir. 

 

11. Etkinlik mekânı, Akansel Eğitim Danışmanlık, müşterilerin şahsi eşyalarıyla ilgili hiçbir sorumluluğu üstlenmez. 

 

12. Bilet hamili, sadece bilet üzerinde yazılı kıymeti haiz bir adet yer üzerinde hak sahibi olup, etkinlik mekânı veya Akansel Eğitim Danışmanlık, bilet sahibine, bilet üzerinde belirtilen yerden farklı bir yer verme hakkını saklı tutar. Bu durumdan yalnızca Akansel Eğitim Danışmanlık sorumludur. 

 

13. İşbu sözleşme metni, sözleşmenin kurulmasından sonra, Akansel Eğitim Danışmanlık dataları tarafından saklanmakta olup, bu sözleşmeye, revize tarihleri itibariyle sitemizin “Politikalarımız” bölümünden kolayca erişebilirsiniz. Dilerseniz, sözleşmenin çıktısını almak suretiyle, fiziki kopyasına da kolayca erişebilirsiniz. Dolayısı ile sözleşme hükümlerinin ve genel işlem şartlarının sizler tarafından kolayca sağlanmasına ve saklanmasına imkân sağlandığını bilmenizi isteriz. Sözleşmeye erişiminiz, sitemize erişimin sağlanması ile doğru orantılı olacak şekilde devam edecektir. 

 

14. Aşağıda belirtilen gizlilik beyanı ve kişisel veriler politikası, işbu Sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olup, Sözleşme ile aynen uygulanacak ve hüküm ifade edecektir. Dolayısı ile işbu Sözleşmeyi ve/veya siparişi onaylayarak, Gizlilik Beyanı hükümlerini de kabul etmiş sayılacağınızı önemle belirtiriz. 

 

15. Siparişin onaylanması aşamasında ve ödeme yapılmadan önce, ödeyeceğiniz toplam bedel de dâhil olmak üzere, sözleşmenin tüm şartları sizler tarafından açıkça görülmektedir. Dolayısı ile bileti satın alarak ve siparişi onaylayarak, işbu sözleşme hükümlerini aynen kabul etmiş sayılacağınızı yineler, ödemenizi yapmadan önce tüm sözleşme hükümlerini dikkatlice incelemeniz gerektiğini bir kez daha hatırlatırız. 

 

16. Akansel Eğitim Danışmanlık, sizlerle ilgili elde edilen kişisel verilerin saklanmasından ve güvenliğinden sorumludur. Ayrıca, kişisel verilerinizin sizlerin onayı olmaksızın üçüncü kişilere iletilemeyeceği ve sizlere bildirilen amaçlar dışında başka amaçlarla kullanılamayacağını da belirtiriz. 

 

17. Akansel Eğitim Danışmanlık tarafından düzenlenen etkinliklere kaydolduğunuzda İSİM SOYİSİM bilgileriniz nasıl verilirse sertifikalandırma veya belgelendirme işlemi sizin bize ulaştırdığınız İSİM SOYİSİM şeklinde yapılacaktır. Akansel Eğitim Danışmanlık size ulaştırılan sertifikada bulunan isim ve/veya soy isim yazım hatasını siz bize ulaştırdıktan sonra bizim tarafımızdan yapılan hatalar haricinde kabul etmeyeceğini, ödemesini yapıp kaydını tamamlayan katılımcımızın isim soy ismini verdiği şekilde sertifikasını alacağını kabul etmektedir. Hatalı sertifikasını kabul etmeyip düzeltilmiş şekilde yeniden sertifikalarını isteyen katılımcılarımız Akansel Eğitim Danışmanlık firmasının belirleyeceği ekstra ödeme ve koşulları kabul etmek zorundadır. 

 

18. Akansel Eğitim Danışmanlık düzenlediği etkinliğin sertifikasyon basım çalışmasını etkinlikten hemen önceki çarşamba günü gerçekleştirdiği için, etkinlikten hemen önceki salı gecesi 23.59’a kadar ödemesini yapan katılımcımızın sertifika çalışması çarşamba günü gerçekleşir. Ancak salı gecesi 23.59’dan sonra etkinlik tarihine kadar yapılan ödemelerde etkinlik günü sertifikalarınız size teslim edilemez ve sertifikalarınızı etkinlikten bir sonraki günü temel alarak 15 iş günü içinde karşı ödemeli kargo ile alacağınızı bu sözleşme ile kabul edersiniz. Akansel Eğitim Danışmanlık, kontenjan durumuna göre ya da şirket politikaları gereği sertifikasyon basım gününü ileri veya geri çekme hakkını elinde bulundurur. 

 

19. Akansel Eğitim Danışmanlık şirket politikaları gereği etkinliklerinde etkinliğin bileti satışı esnasında bilet fiyatlarında yükseltme ya da bilet fiyatını düşürme politikasına gidebilir. Biletini önceden daha yüksek bedele alan katılımcımız bilet fiyatı düştüğü takdirde aradaki farkı geri talep edemez. Biletini daha düşük ücrete alan katılımcımızda bilet fiyatı yükseldiği takdirde aradaki farkı ödemek zorunda değildir. 

 

20. Bu şart ve koşulların tamamı Türk Hukukuna tabidir. Akansel Eğitim Danışmanlık; biletinizi satın almadan önce sözleşme hükümleri ve içeriği konusunda, tüm tüketicileri önceden bilgilendirmiş olup, bileti satın alarak ve ödemeyi tamamlayarak, işbu sözleşmenin düzenlemeleri hakkında tarafınıza ön bilgilendirme yapıldığını da kabul etmiş sayılacağınızı ve bu maddenin yazılı delil vasfında ispat vasıtası olduğunu da belirtiriz. 

 

21. İşbu Sözleşmeden ve/veya hizmet ya da bilet satın alma işlemlerinden dolayı herhangi bir ihtilafın doğması durumunda, uyuşmazlığı öncelikle sulhen gidermeye çalışmak temel hedefimizdir. Buna karşın, sulh ile çözülemeyen durumlarda, sitemizden veya temsilcilerimize ya da çağrı merkezimize ulaşarak çeşitli sosyal medya mecralarından bilet satın alan siz tüketicilerin, olası sorunlarını ilgili mevzuatta yayımlanan parasal sınırlar çerçevesinde Tüketici Hakem Heyetlerine ve/veya Tüketici Mahkemelerine götürebileceğini bilmenizi isteriz. Ayrıca, sözleşmeden kaynaklı tüm uyuşmazlıklarda Küçükçekmece Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını ve işbu hükmün, “yetki sözleşme” mahiyetinde bir hüküm olduğunu da belirtiriz.