AKANSEL EĞİTİM DANIŞMANLIK | Resmi Websitesi

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve KORUNMASINA YÖNELİK
AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve KORUNMASINA YÖNELİK
AYDINLATMA METNİ


KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve KORUNMASINA YÖNELİK
AYDINLATMA METNİ

 

VERİ SORUMLUSU SIFATIYLA BİLGİLENDİRME

 

Eğitim sektörünü dijitale dönüştüren ve öğrencilerin akıllı cihazlarla öğretmenlere soru gönderebildiği, öğretmenlerin sorunun çözümünü akıllı cihazlardan yaptığı, öğrencilerin gelen cevapları istediği her yerde izleyebildiği bir soru çözüm teknolojisini siz değerli veri sahipleriyle buluşturan akanselegitimdanismanlik.com olarak kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği konusunda azami hassasiyet göstermekteyiz.

 

Kenan Akansel Akansel Eğitim Danışmanlık olarak kullanıma sunduğumuz akanselegitimdanismanlik.com ile paylaştığınız kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceğini; hangi amaçlarla kimlere aktarılacağını, toplanma yöntemini ve hukuki sebebini, verilerinizin işlenmesi ile ilgili kullanabileceğiniz hakları bildirmekle yükümlüyüz.

İşbu aydınlatma metni (“Aydınlatma Metni”) aracılığı ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’i kapsamında siz değerli kişisel veri sahiplerini bilgilendirmek istemekteyiz.
 

A.        KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE TANIMLAR

 

Bu metinde geçen;

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,

Eğitim Kurumu: akanselegitimdanismanlik.com sayfasına eğitim kurumu olarak giriş yapan tüzel kişileri,

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devredilmesi, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması, kullanılmasının engellenmesi dahil olmak üzere toplandıktan sonra silme, yok etme ya da anonim hale getirmeye kadar geçen süreçte yapılan her türlü faaliyeti,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Öğrenci: https://akanselegitimdanismanlik.com web sayfasına öğrenci olarak giriş yapan kişileri,

Özel Nitelikli Kişisel Veri: İlgili kişiye ait olan ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik ve genetik veriyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Bu kapsamda, akanselegitimdanismanlik.com veri sorumlusu sıfatıyla ve gerekli olan tüm teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verilerinizi;

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm mevzuatın öngördüğü sınırlar çerçevesinde, KVKK’nın 4. maddesinde yer alan;

•          Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

•          Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

•          Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

•          İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

•          İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işleyecektir.

 

B.        HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ DAYANAKLARLA İŞLENİYOR?

 

KVKK’nın 4. ve 10. maddeleri uyarınca işlenen kişisel veri kategorileri, veri tipleri ve dayanakları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

VERİ KATEGORİLERİ


BU KAPSAMDA ALINAN KİŞİSEL VERİ TİPLERİ VE DAYANAKLARI

Kimlik Bilgisi

akanselegitimdanismanlik.com’a kaydolmanız ile “Adınız”, “Soyadınız”, “Doğum Tarihiniz”, “Kimlik” gibi bilgileri akanselegitimdanismanlik.com ile kendi isteğiniz ile paylaşmaktasınız.  Kimlik bilgisini; mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirmek gerekli operasyonel faaliyetleri yürütebilmek, öğrenci ile eğitim kurumunun etkileşime geçirmek için işlemekteyiz.

İletişim Bilgisi

akanselegitimdanismanlik.com’a kaydolmanız ile “Elektronik Posta Adresiniz”, “Adresiniz”, “Yaşadığınız İl ve İlçe” ve “Cep Telefonu” gibi bilgileri akanselegitimdanismanlik.com ile kendi isteğiniz ile paylaşmaktasınız. İletişim bilgilerinin paylaşılması daha iyi bir kullanıcı deneyimi ve iletişimi hayata geçirmek için önemlidir.

Öğrenim Durumu, Çalışma ve Meslek Bilgisi

akanselegitimdanismanlik.com‘a kaydolmanız ile beraber öğrenim durumu, çalışmaya ve faaliyet gösterdiğiniz sektöre ilişkin bilgileri akanselegitimdanismanlik.com ile paylaşmaktasınız. Bu verilerin paylaşılması doğru ve alanında uzman eğitmenlerin saptanması ve öğrencilere ait bilgilerle eşleştirerek verimli bir eğitimin geçirilmesi için önem taşımaktadır.

Görsel
ve Multimedya Verileri

akanselegitimdanismanlik.com’a kaydolmanız ile fotoğraflarınızı, multimedya kayıtlarınızı ve çalışmalarınıza ilişkin görselleri kendi isteğinizle akanselegitimdanismanlik.com’a ile paylaşmaktasınız.  

 

Görsel ve multimedya verilerinin paylaşılması akanselegitimdanismanlik.com temel işlevi olan soru çözümünün gerçekleştirilmesi açısından önem arz eder.


 

Lokasyon ve Konum Bilgileri

akanselegitimdanismanlik.com’a kaydolmanız veya Sorunvarmi.com üzerinden hizmet almanız ile canlı konum, adres, yer işaretleri gibi lokasyon bilgilerini kendi isteğinizle akanselegitimdanismanlik.com ile paylaşmaktasınız. 

 

Bu verilerin paylaşılması Web Sitesi’nin birbirine yakın üyeleri belirlemek ve üyeler arasındaki etkileşimi arttırma amacını taşır.

 

C. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE TOPLANMASINDAKİ HUKUKİ SEBEPLERİ

 

KVKK uyarınca akanselegitimdanismanlik.com ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

akanselegitimdanismanlik.com, web sayfaları ve çağrı üzerinden kullanıcılarına ait verileri genel olarak aşağıdaki amaçlar ile toplayabilecek ve işleyebilecektir:

•           Platform üzerinden öğrenci, eğitmen ve kurum arasındaki etkileşimi sağlamak adına kişisel bilgilerini toplamak,

•           Kullanıcılarımıza kişiselleştirilmiş hizmetler sunmak ve kullanıcı tecrübesini daha kaliteli hale getirerek kullanıcı memnuniyetini arttırmak,

•           Kullanıcılarımızın bize izin verdiği ölçüde onlarla iletişime geçmek, onları hizmet ve fırsatlardan haberdar etmek,

•          Kullanıcı sözleşmemiz uyarınca sunduğumuz hizmetleri gerçekleştirmek,

•           Elektronik posta ile bülten göndermek ya da tanıtım veya bildirimlerde bulunmak,

•          SMS ile tanıtım veya bildirimlerde bulunmak,

•          Sizden gelen çağrıları karşılamak ve destek ihtiyaçlarınıza cevap vermek,

•           Güncel ve Ar-Ge aşamasındaki uygulamalarımızın geliştirmek ve yönetimi sürecinde ürünü pazarlamak,

•           Talebiniz doğrultusunda veya sosyal medyada yer alan şikayetlerin olması halinde veya verdiğimiz hizmetlere ilişkin bir şikâyet olduğu takdirde söz konusu şikâyeti sonuçlandırmak,

•           Kullanıcının kimliğini ifşa etmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanmak amacıyla verilerinizi toplamakta ve işlemekteyiz.
 

www.akanselegitimdanismanlik.com tarafından gerçekleştirilen kişisel veri toplama faaliyeti KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca;

 

 • Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,

 • Temel hak ve özgürlüklerinizi ihlal etmemek kaydı ile akanselegitimdanismanlik.com’un meşru menfaatleri kapsamında zorunlu olması,

 • Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebeplerine dayanılarak gerçekleştirilmektedir.

 

D.        KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERE AKTARILIYOR?

 

Kişisel Verilerin Korunması Politikası'nı kabul etmekle, akanselegitimdanismanlik.com ile akanselegitimdanismanlik.com uygulamaları ve hizmetleri kapsamında akanselegitimdanismanlik.com’un yurt içindeki ve yurt dışındaki iş ortaklarıyla,  eğitmenlerle, eğitim kurumlarıyla, ve platformun kullanıcılarıyla paylaşılmasına açık rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız. Bunun yanında, bu bilgiler sadece size sağlanacak hizmetlerin kusursuz sunulabilmesi, olası gönderilerinizin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon, sms ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerimizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri koruması ve güvenliği konusunda bizimle hukuken ve teknik olarak aynı sorumlulukları taşıyan, ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden üçüncü kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacaktır.

www.akanselegitimdanismanlik.com web sitesi veya mobil sitesi ziyaretinize veya üyeliğe ilişkin verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; güvenliğiniz ve akanselegitimdanismanlik.com yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele ve devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi benzeri ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere akanselegitimdanismanlik.com’un yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

 

E.        KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ NELERDİR?

 

Kişisel verilerinizle ilgili olarak;

6698 sayılı KVKK 11. Maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde gereğince, İlgili Kişi’nin bu tarihten sonraki hakları aşağıdaki gibidir:

İlgili Kişi, akanselegitimdanismanlik.com’a başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 6. KVKK’nun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 7.  Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,

 8.  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 9.  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

F. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN BAŞVURU VE BAŞVURU YÖNTEMİ

 

Veri sorumlusu sıfatıyla KVKK’ya uyumlu bir şekilde faaliyet gösteren İnönü Mah. Maslak Çeşme Cad. No: 112 Küçükçekmece – İstanbul – Türkiye’de mukim Kenan Akansel Akansel Eğitim Danışmanlık Şirketi siz değerli veri sahiplerinin haklarına saygı göstermekte, başvurunuzdaki taleplerinizin yerine getirilmesinde yardımcı olmaya çalışmaktadır. Bizlere adresimizden, info@akanselegitimdanismanlik.com e-posta adresimizde, 0850 840 74 51 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz. 

 

Veri sorumlusu sıfatına haiz Kenan Akansel Akansel Eğitim Danışmanlık tarafından bilgilendirdiğimi, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına Yönelik Aydınlatma Metni’ni ve Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nı okuyup anladığımı ve özgür irademle elektronik ortamda kabul ettiğimi veya fiziki ortamda imzaladığımı, şerh düşmediğim tüm hususları açık bir rıza ile kabul ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

Hizmet sağlayıcısının yurt dışında bulunması veya verilerin yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılması nedeniyle aydınlatma metni kapsamında belirtilen amaçlarla kişisel verilerimin yurt dışına aktarılmasına izin veriyorum.

      

İSİM – SOYAD     

İMZA