2 Kasım 2019 Konya Uygulamalı sağlık semineri ameliyathane ve Genel Cerrahi Hemşireliği